סדרת סיורים יחודיים עם חוקרי האתרים וחופריהם בירושלים הקדומה
לסייר עם חוקר
לוח פעילות
לגעת בהיסטוריה
נגן וידאו
לגעת בהיסטוריה