סדרת סיורים יחודיים עם חוקרי האתרים וחופריהם בירושלים הקדומה- לסייר עם חוקר
נותרו מקומות בודדים
לוח פעילות
לגעת בהיסטוריה
נגן וידאו
לגעת בהיסטוריה