מפת תולדות החפירות בעיר דוד ירושלים (2008-1867)

יחידה זו עוסקת בהתקוממות של ממלכת יהודה נגד האימפריה האשורית הגדולה בימי חזקיהו המלך בסוף המאה ה-8 לפנה"ס.
המצגת והסרטונים מראים את ההכנות הנרחבות שערך חזקיהו לקראת ההתמודדות עם סנחריב ואת עוצמתו של הצבא האשורי שלמרות הכנות אלו הביס את ממלכת יהודה. הדרמה מגיעה לשיאה עם התקרבות צבא אשור לשערי ירושלים ומסתיימת בהצלה המופלאה של העיר.

יחידה זו עוסקת בהתקוממות של ממלכת יהודה נגד האימפריה האשורית הגדולה בימי חזקיהו המלך בסוף המאה ה-8 לפנה"ס.
המצגת והסרטונים מראים את ההכנות הנרחבות שערך חזקיהו לקראת ההתמודדות עם סנחריב ואת עוצמתו של הצבא האשורי שלמרות הכנות אלו הביס את ממלכת יהודה. הדרמה מגיעה לשיאה עם התקרבות צבא אשור לשערי ירושלים ומסתיימת בהצלה המופלאה של העיריחידה זו עוסקת בהתקוממות של ממלכת יהודה נגד האימפריה האשורית הגדולה בימי חזקיהו המלך בסוף המאה ה-8 לפנה"ס.
המצגת והסרטונים מראים את ההכנות הנרחבות שערך חזקיהו לקראת ההתמודדות עם סנחריב ואת עוצמתו של הצבא האשורי שלמרות הכנות אלו הביס את ממלכת יהודה. הדרמה מגיעה לשיאה עם התקרבות צבא אשור לשערי ירושלים ומסתיימת בהצלה המופלאה של העיריחידה זו עוסקת בהתקוממות של ממלכת יהודה נגד האימפריה האשורית הגדולה בימי חזקיהו המלך בסוף המאה ה-8 לפנה"ס.
המצגת והסרטונים מראים את ההכנות הנרחבות שערך חזקיהו לקראת ההתמודדות עם סנחריב ואת עוצמתו של הצבא האשורי שלמרות הכנות אלו הביס את ממלכת יהודה. הדרמה מגיעה לשיאה עם התקרבות צבא אשור לשערי ירושלים ומסתיימת בהצלה המופלאה של העיריחידה זו עוסקת בהתקוממות של ממלכת יהודה נגד האימפריה האשורית הגדולה בימי חזקיהו המלך בסוף המאה ה-8 לפנה"ס.
המצגת והסרטונים מראים את ההכנות הנרחבות שערך חזקיהו לקראת ההתמודדות עם סנחריב ואת עוצמתו של הצבא האשורי שלמרות הכנות אלו הביס את ממלכת יהודה. הדרמה מגיעה לשיאה עם התקרבות צבא אשור לשערי ירושלים ומסתיימת בהצלה המופלאה של העיר.

שנותיה האחרונות של ממלכת יהודה וחורבן ירושלים
מצגת להורדה
חידונים
  • חידון מגניבון
    בששון ו בשמחה
  • חידון ידעון
    למה לא לנסות