אקדמיה

אקדמיה

מכון מגלי''ם מקיים שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות ומוסדות אקדמיים בארץ ובעולם מתוך מגמה לקדם ולעודד את החקר והידע סביב ירושלים הקדומה. שיתופי הפעולה כוללים קורסים משותפים עם החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית , החוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן , בית הספר לאדריכלות באוניברסיטת אריאל. הקורסים משלבים ביקורי שטח לסטודנטים, מפגשי חופרים, מלגות לחוקרים וקידום פרויקטים משותפים.
מכון מגלי''ם מקיים בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן קורס מקוון חוויתי ראשון מסוגו העוסק בתולדות ירושלים הקדומה וכעת יוצאים לדרך קורס מקוון נוסף עם אוניברסיטת אריאל על תולדות ימי הבית השני .
פרויקט התיעוד 'חופרים מספרים' של חופרי ירושלים הקדומה של מכון מגליי'ם מציג סרטונים של 29 ראיונות אישיים עם ארכאולוגיים שמצאו את התגליות הגדולות

מדיה