מלחמת החשמונאים על ירושלים

לכל ההרצאות

הרצאה לחנוכה

הרצאה מרתקת המספרת את סיפורם של החשמונאים מראשית המרד ביוונים ועד לימי הזוהר של מלכות בית חשמונאי. נגלה כיצד ומדוע הפכה ירושלים מעיר מקדש למרכז תרבותי, רוחני ולאומי.

 

ההרצאה מתפרשת על פני שלוש תקופות:

הרקע למרד – מכיבושיו של אלכסנדר מוקדון ועד עלייתו לשלטון של אנטיוכוס הרביעי. בחלק זה נלמד על התבססות התרבות היוונית בארץ ישראל ועל השפעותיה של החברה היהודית בירושלים של ימי הבית השני.

ימי המרד- ננתח את הגורמים שהובילו לפרוץ המרד ונצא עם החשמונאים אל אתרי הקרבות מסביב לירושלים ובתוכה.

בניין ירושלים – נכיר את מפעלי החשמונאים בירושלים ונגלה כיצד ומדוע הפכה ירושלים מעיר מקדש למרכז תרבותי, רוחני ולאומי.

 

חנוכה לנוער – סיפור חנוכה בשיחה ובמשחק

הרצאה חווייתית המספרת תוך כדי משחק את סיפורם של ממלכת החשמונאים מראשית המרד ביוונים ועד לימי הזוהר של מלכות בית חשמונאי.

נכיר את ממלכת החשמונאים בשירים, בתמונות ובמקורות.

 

להזמנת הרצאה: נירה 052-7752000 [email protected]