ימי מלכותו של יהויקים

חוויה של לימוד פרקי התנ"ך

ממלכה בשקיעה – ימי מלכותו של יהויקים

ביחידה זו נסקרת ההידרדרות של ממלכת יהודה בימיו של יהויקים וראשית ההסתבכות עם בבל. למרות מחאתו הנמרצת של ירמיהו הנביא גוברת השחיתות בממלכה. בניגוד לדברי ירמיהו יהויקים מתגרה באימפריה הבבלית וסובל מנחת זרועה.

הלחצן "להורדה" מתייחס להורדת המצגת בלבד כקובץ (PowerPoint (.pttx ולא כקובץ סרטון. שאר הקבצים יורדו כסרטונים.