נפילת ממלכת יהודה והחורבן הבבלי

חוויה של לימוד פרקי התנ"ך

נפילת ממלכת יהודה והחורבן הבבלי

היחידה סוקרת את נפילתה של ירושלים בידי נבוכדנצר והגליית המלך יהויכין. היא מסתיימת עם  מרד צדקיהו שהביא לחורבן המוחלט של ירושלים בשנת 586 לפנה"ס.

 

 

הלחצן "להורדה" מתייחס להורדת המצגת בלבד כקובץ (PowerPoint (.pttx ולא כקובץ סרטון. שאר הקבצים יורדו כסרטונים.