אחרוני מלכי יהודה

חוויה של לימוד פרקי התנ"ך

הלחצן "להורדה" מתייחס להורדת המצגת בלבד כקובץ (PowerPoint (.pttx ולא כקובץ סרטון. שאר הקבצים יורדו כסרטונים.

יחידה זו סוקרת את 50 השנים האחרונות של ממלכת יהודה והיא מחולקת לשלוש יחידות משנה.

חץ בודד נורא – עלייתו ונפילתו של יאשיהו המלך

יחידה זו מציגה את עלייתו המטאורית של יאשיהו המלך שהרחיב את גבולות ממלכת יהודה וביצע בה רפורמה דתית מקיפה. הרפורמה הפכה את ירושלים למקום הפולחן היחיד לאלוהי ישראל. היחידה מסתיימת עם מותו הטראגי של יאשיהו בשעה שיצא לחסום את צבאו של פרעה נכו במעבר מגידו.

ממלכה בשקיעה – ימי מלכותו של יהויקים

ביחידה זו נסקרת ההידרדרות של ממלכת יהודה בימיו של יהויקים וראשית ההסתבכות עם בבל. למרות מחאתו הנמרצת של ירמיהו הנביא גוברת השחיתות בממלכה. בניגוד לדברי ירמיהו יהויקים מתגרה באימפריה הבבלית וסובל מנחת זרועה.

נפילת ממלכת יהודה והחורבן הבבלי

היחידה סוקרת את נפילתה של ירושלים בידי נבוכדנצר והגליית המלך יהויכין. היא מסתיימת עם  מרד צדקיהו שהביא לחורבן המוחלט של ירושלים בשנת 586 לפנה"ס.