דוד המלך

חוויה של לימוד פרקי התנ"ך

פרקי ירושלים בממלכת דוד

היחידה עוסקת בכינונה של ירושלים כמרכז מדיני ורוחני בימי דוד. מדוע  בחר דוד דווקא בירושלים לבירתו?

וכיצד הצליח לכבוש את העיר היבוסית המבוצרת היטב?

היחידה סוקרת את פסוקי המקרא העוסקים  בנושא, לאור הממצאים הארכאולוגים העשירם מעיר דוד.