ירושלים בימי בית שני לאור התגליות החדשות

Go back to ToursCourses

קורס מעמיק ממיטב המרצים והמדריכים על ימי בית שני לאור הממצאים החדשים.

 

ימי שלישי בין התאריכים 8.11 – 20-12