המרד הגדול וחורבן ירושלים

תאריך השתלמות: 21.2.17

מקום התכנסות: יער השלום

תכנית ההשתלמות:

8:30-9:00- התכנסות והרשמה

9:00-10:30 – הרצאה החורבן שלפני החורבן- על החברה בירושלים בשלהי הבית השני- פרופ' ישעיהו גפני

מלחמת החורבן נתפסת בעינינו לרוב כעימות כולל בין עם ישראל והאימפריה הרומית. זו אמת, אבל לא כל האמת. מתברר כי מלחמה זו היתה שונה בגורמיה ושאיפותיה עבור חלקים שונים של האומה היהודית. יתרה מכך, המתחים שקדמו למרד חילקו לא רק בין קבוצות של  יהודים, אלא גם בינם לבין גורמים אחרים – לא יהודיים – ברחבי ארץ ישראל. ההרצאה תבקש להצביע על השסעים והמתחים המגוונים הללו, תוך עיון במקורות  המוסרים על משבר זה.

10:45- 12:15 – הרצאה- מרד הגדול – מר אהרן הורביץ

12:15-13:00- הפסקת צהרים

13:00-14:30- הרצאה- עדויות ארכיאולוגיות לחורבן ירושלים-  מר אהרן הורביץ

לפרטים ולהרשמה: https://www.gov.il/he/service/tour_guide_payment_study