תגליות חדשות- ירושלים בסוף ימי הבית השני

תאריך השתלמות: 8.5.17

מקום התכנסות: עיר דוד

תכנית ההשתלמות:

8:30-9:00- התכנסות והרשמה

9:00-10:30- הרצאה: הורדוס בונה ירושלים ומחריבה- מר אהרן הורביץ

10:45-12:15- הרצאה: ירושלים בשעות שיא ושפל- מבט מעיר דוד – איילה זילברשטיין

.במהלך ההרצאה יוצגו ממצאים חדשים וישנים מגבעת עיר דוד, ובעזרתם תיבחן מחדש הסברה שהייתה מקובלת בעבר לפיה הייתה כביכול העיר התחתונה אזור מגוריהם של פשוטי העם. באווירת ימי בין המצרים, נתוודע לפארה של העיר כפי שהייתה ניכרת מבעד לעיניה של העיר התחתונה, ומן העבר השני לעדויות הקשות של העיר התחתונה בחורבנה.

12:15-13:00- הפסקת צהרים

13:00-16:00- סיור- גילויים חדשים ברחוב במדורג- נחשון זנטון

הסיור יתמקד ברחוב המדורג מימי הבית השני ובסוגיית תחום העיר התחתונה ואופיה העירוני לאור ממצאי החפירות הארכיאולוגיות שנערכו בשנים האחרונות בגבעת עיר דוד.

סיור- תעלת הניקוז והפינה הדרומית מערבית- מורן חג'בי

הסיור יעבור בכמה חפירות שנערכו בשנים האחרונות בין חניון גבעתי למרכז דוידסון (הרחוב הביזנטי, תעלת הניקוז ויסודות הכותל המערבי). ויעסוק בעיקר בסוגיית התכנון העירוני של ירושלים בראשית המאה הא' לסה"נ ובהתפתחויות הארכיאולוגיות באזור בתקופה האחרונה.

לפרטים ולהרשמה: https://www.gov.il/he/service/tour_guide_payment_study